Ngành gd&đt quận bắc từ liêm tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng năm học 2019-2020


tổng kết chương trình sữa học đường giai đoạn 2018-2020


Hội nghị giao ban trực tuyến ngày 5/5/2020


Các trường học trên địa bàn quận bắc từ liêm đảm bảo an toàn cho học sinh trong ngày đầu học sinh đi học trở lại sau nghỉ dịch covid-19


Phòng gdđt quận bắc từ liêm chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo dạy học cho học sinh trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19


    Đến / 337