Trường thcs phú diễn tham gia chung chung khảo cấp thành phố hội thi tuyên truyền giới thiệu sách hè 2020 chủ đề: “việt nam – đất nước – con người”


Bài tuyên truyền giới thiiệu sách tháng 6/2020: “giới thiệu thư mục sách tham khảo môn ngữ văn lớp 9”


Thư viện cho trẻ mầm non


Tuyên truyền phố sách


Không gian vừa học vừa chơi tại thư viện cộng đồng trường mn liên mạc


    Đến / 47