Ngành giáo dục và đào tạo quận bắc từ liêm tổ chức trao tặng cho trường tiểu học vân từ, huyện phú xuyên


Công đoàn trường mầm non phúc diễn tham gia giải cầu lông công nhân viên chức lao động và lực lượng vũ trang quận bắc từ liêm năm 2020. chào mừng đại hội đảng quận bắc từ liêm lần thứ ii . nhi


Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp của trường mầm non thượng cát


Sẻ chia với người lao động khó khăn trong mùa dịch covid-19


Công đoàn ngành giáo dục rà soát giáo viên cơ sở gd ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch covid-19 đề xuất thành phố hỗ trợ


    Đến / 34