Lễ tổng kết năm học 2019-2020


Phòng gd&đt quận bắc từ liêm nhận giấy khen “đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020”


Ngày đầu đón học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường sau nghỉ dịch covid-19


Chỉ thị 19/ct-ttg về tiếp tục thực hiện các biện phápphòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới


Cv 1398/bgdđt-gdtc v/v hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc covid-19 trong trường học


    Đến / 68