Lễ khai giảng của cô và trẻ trường mầm non thụy phương


Hội nghị tổng kết cấp học mầm non năm học 2019-2020


đồ chơi – “sách giáo khoa” kiểu mới của trẻ


Lễ tổng kết năm học 2019-2020


Phòng gd&đt quận bắc từ liêm nhận giấy khen “đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020”


    Đến / 68