Trường thcs thượng cát tiếp tục triển khai dạy học online và hình thức gửi vdeo bài giảng cho học sinh tại nhà


Phòng giáo dục và đào tạo quận bắc từ liêm triển khai những biện pháp đồng bộ và kịp thời để công tác quản lí hoạt động, chuyên môn toàn ngành không bị gián đoạn


Dạy học online để học sinh không bị gián đoạn kiến thức


Phát triển chương trình nhà trường: đổi mới phương pháp dạy học


Học sinh hào hứng trải nghiệm stem cùng nhà khoa học


    Đến / 87