Quyết định số 1510/qđ-ubnd về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở giáo dục và đào tạo, ubnd cấp huyện, ubnd cấp xã trên địa bàn thành phố hà nội.