Văn bản số 796/bgdđt-gddh ngày 6/3/2019 của bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành giáo vien hẹ chính quy năm 2019