Cách đây 1010 năm, vào mùa thu năm canh tuất 1010, đức vua lý thái tổ ban chiếu dời đô từ hoa lư ra thành đại la. cuộc dời đô lịch sử ấy không chỉ khẳng định tư duy vượt thời đại của cá nhân kiệt xuất, mà còn thể hiện chí khí ngất trời của cả một dân tộc, cương quyết xây nền độc lập, tự chủ, thống nhất quốc gia. đó là sự khởi đầu sáng chói của hào khí thăng long để rồi tiếp tục được hun đúc không ngừng hết thế hệ này đến thế hệ khác.