Ngành gd&đt quận bắc từ liêm tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng năm học 2019-2020