Các trường học trên địa bàn quận bắc từ liêm đảm bảo an toàn cho học sinh trong ngày đầu học sinh đi học trở lại sau nghỉ dịch covid-19