Trong những ngày học sinh được nghỉ học để phòng chống dịch thì đa số các bậc phụ huynh đều lo lắng các con bị hổng kiến thức