Hội nghị giao ban các trường công lập trên địa bàn quận bắc từ liêm tháng 7/2019