Trường mầm non xuân đỉnh b luôn đặt mục tiêu nâng cao nhận thức ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học lên hàng đầu, để đáp ứng với sự phát triển của khoa học và công nghệ trong tình hình hiện nay. dưới sự chỉ đạo của đồng chí nguyễn thị kim dung - hiệu trưởng nhà trường đã tổ chức lớp học bồi dưỡng cntt cho giáo viên nhằm nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong dịp hè 2019 - 2020.