Cấp học mầm non tập huấn cho giáo viên về lĩnh vực phát triển thẩm mĩ năm học 2019-2020