để trang bị kiến thức và kỹ năng cho giáo viên về phòng chống xâm hại, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn cho cbql, gv, nv các trường mầm non tại nhà trường. ngày 01/03/2018 phối hợp cùng với trường mầm non cổ nhuế 2, trường mầm non cổ nhuế 1 đã tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại cho cbql, gv, nv 2 nhà trường. (admin)