Trong quá trình dạy và học ngoại ngữ, đọc là một trong những kỹ năng cơ bản rất được chú trọng. đọc là phương tiện hữu hiệu và cần thiết cho học sinh có thể nắm vững, củng cố kiến thức ngôn ngữ, mở rộng vốn từ vựng cũng như hiểu sâu thêm văn phong, cách sử dụng ngôn ngữ mình đang học. các bài đọc đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kỹ năng đọc hiểu của học sinh.