Thực hiện kế hoạch số 84/kh-svhtt ngày 3/3/2020 của sở văn hóa và thể thao về việc tổ chức hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè 2020 chủ đề “việt nam – đất nước – con người”, sáng ngày 01/08/2020, đội tuyển trường thcs phú diễn đại diện cho quận bắc từ liêm tham gia chung khảo hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè 2020 cấp thành phố.