Công tác phối kết hợp tư vấn cho cmhs rèn luyện thể lực cho trẻ thừa cân tại nhà của trường mầm non xuân đỉnh b