Sơ kết 6 tháng thực hiện mô hình thi đua “4 ngày 5 tốt” và 02 năm thực hiện “chương trình nhà trường” của ngành giáo dục & đào tạo