Hội làng đức diễn được tổ chức từ ngày 10 đến 13/2 âm lịch hàng năm, tại  đức diễn phường phúc diễn, quận bắc từ liêm. lễ hội nhằm tôn vinh thổ lệnh quốc thống đại vương, thần trấn giữ thành bạch hạc, tam giang đào trường, thượng đẳng thần. (admin)