Một hoạt động vô cùng ý nghĩa trong ngày khai trường (admin)