Sáng ngày 18/4 tức ngày 3/3 trường mn thượng cát, tổ chức cho trẻ được trải nghiệm làm bánh trôi tại trường.