Ngành giáo dục và đào tạo quận bắc từ liêm tổ chức trao tặng cho trường tiểu học vân từ, huyện phú xuyên