Sáng thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2020 công đoàn trường mầm non phúc diễn tham gia “giải cầu lông công nhân viên chức lao động và lực lượng vũ trang quận bắc từ liêm năm 2020”. công đoàn trường mầm non phúc diễn đạt giải ba. (admin)