Phong trào “người tốt, việc tốt” và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt năm 2017