Cô  giáo nguyễn thị thủy lớp nhỡ 1 tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2020-2021. (admin)