Sôi nổi các hoạt động của cấp học mầm non tổ chức tập huấn "dạy học theo dự án trong trường mầm non" cho giáo viên