Ngày đầu đón học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường sau nghỉ dịch covid-19