Sáng 6/7, hội đồng đội quận bắc từ liêm, hà nội tổ chức đại hội cháu ngoan bác hồ lần thứ ii, năm 2020.