Trường tiểu học minh khai a tổ chức hội thi “rung chuông vàng”