Sáng nay 6/3, tại hà nội giải thưởng kovalevskaia năm 2017 đã trao cho 2 nhà khoa học nữ xuất sắc. đây là giải thưởng lớn cấp quốc gia có uy tín dành cho các nhà khoa học nữ. (admin)