Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả của ứng dụng cntt trong dạy học, phòng gd&đt quận bắc từ liêm đã triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội cntt ngành gd&đt quận bắc từ liêm năm học 2017-2018. ngày hội nhằm tạo môi trường và cơ hội giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới về ứng dụng cntt trong gd&đt.