Câu lạc bộ yoga của trường được thành lập từ ngày 1/2/2017 với sự tham gia nhiệt tình của các đồng chí trong ban giám hiệu và giáo viên, nhân viên trong trường. thời gian tổ chức hoạt động của câu lạc bộ vào các buổi chiều sau giờ làm việc các ngày 2,4,6 hàng tuần. (phamthihai)