Ngày tư vấn với chủ đề: kỷ niệm 79 năm ngày thành lập đội tntp hồ chí minh