Khi lớn lên có mấy ai trong chúng ta còn nhớ đến chuyến đò đầu tiên đã đưa mình chập chững bước vào cánh cửa học vấn của cuộc đời. có mấy ai còn nhớ đến người lái đò dạo ấy với những yêu thương trìu mến dành cho mình, lúc mình mới lên hai, lên ba. vậy mà cô giáo đỗ thị thu hằng - hiệu trưởng trường mầm non xuân đỉnh a của chúng tôi lại gây được ấn tượng sâu đậm với lớp học trò cũ năm nào, để hôm nay, khi đã trưởng thành chúng vẫn nhớ về thăm “cô mẫu giáo” ngày xưa.