Trường tiểu học xuân đỉnh là một trong những ngôi trường lâu đời nhất của thủ đô hà nội và quận bắc từ liêm. trường được thành lập từ năm 1924. cùng với tiến trình lịch sử, trường mang nhiểu tên gọi khác nhau. năm 1990, trường tách ra từ trường cấp i, ii xuân đỉnh và được xây dựng mới trên diện tích 11.870m2 với tên gọi "trường tiểu học xuân đỉnh". hiện nay, trường thuộc tổ dân phố trung, phường xuân đỉnh, quận bắc từ liêm.