phương pháp “dạy học theo chủ đề tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống thực tiễn” đã được các nước phát triển trên thế giới áp dụng từ lâu. đây cũng là phương thức dạy học hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong cải cách chương trình sách giáo khoa ở nước ta. ban giám hiệu nhà trường đã có biện pháp chỉ đạo để thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống thực tiễn.