Thực hiện chủ trương của bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới đồng bộ: mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; gắn liền giáo dục trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống; trong năm học 2015 - 2016, phòng giáo dục và đào tạo quận bắc từ liêm đã tổ chức rất nhiều cuộc thi, thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà trường trong khu vực. trường thcs thụy phương đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia có hiệu quả vào các cuộc thi và đã bước đầu đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.