được sự giới thiệu của sở ngoại vụ, ngày 31 tháng 03 năm 2021 quận bắc từ liêm đã phối hợp với tập đoàn mitsubishi tại việt nam để tiếp nhận tài trợ chương trình “nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước sạch cho học sinh cấp thcs” từ tập đoàn mitsubishi tại việt nam cho 2 trường thcs minh khai và thcs phúc diễn