Ngày hội văn học dân gian – gìn giữ tinh hoa dân tộc của trường thcs thượng cát