Gd&tđ - ngày 11/1, phòng gd&đt bắc từ liêm, tp. hà nội đã tổ chức chương trình “đưa nhà khoa học đến với học sinh” lôi cuốn hàng trăm học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý hào hứng tham gia các chủ đề dạy học stem.